На своите клиенти "Елпром Енерджи" EООД
предлага доставка на следните продукти:

 • компоненти за изграждане на ветроенергийни обекти за битови, промишлени и търговски цели: нови и реновирани вятърни турбини, туболарни стоманени и железорешетъчни кули, контролери, инвертори, комплексни уреди за измерване на посоката и силата на вятъра и други параметри - научи повече;
 • компоненти за изграждане на соларноенергийни обекти за битови, промишлени и търговски цели: соларни панели, инвертори, контролери, позиционери, следящи системи, кабели, щекери, инструменти и комплексни слънчеви електроцентрали - научи повече.

"Елпром Енерджи" EООД осигурява изключително изгодни и конкурентни цени на дистрибутираните продукти. За актуална информация и запитване относно конкретните ни предложения се свържете с нас на посочените контакти.

За своите клиенти "Елпром Енерджи" EООД
осъществява следните услуги:

 • Консултации относно техническите и локализационни параметри при разработването и внедряването на единични електроснабдяващи обекти (ветрогенератори и соларни панели), както и на ветропаркове и фотоволтаични (PV) централи, включително консултации на място;
 • Изготвяне на частични или пълни проекти за изграждане на електроснабдяващи обекти;
 • Подготовка на необходимите документи за присъединяване и работа с електроразпределително дружество;
 • Експертна технико-икономическа оценка на инвестицията;
 • Предлагане на изгодна ценова оферта;
 • Доставка на ветроенергетичното или соларно оборудване до клиента, включително доставка на всички елементи, необходими за изграждането на съоръжението;
 • Монтаж на оборудването, включително кранова работа, и експертен контрол на всички процеси по пуска на ветротурбината или фотоволтаичната система в експлоатация;
 • Осигуряване на екип по подръжка на енергоснабдяващия обект в течение на целия срок на експлоатация;
 • Ремонт на ветрогенераторите и соларните централи.

Проекти за продажба

Продаваме 4 MWp фотоволтаичен проект с пълен комплект документи и прилежащи терени.

За инвеститори

Каним инвеститори да участват в изграждането на ветро- и соларни паркове.