Собствен пилотен проект №2 - с. Тополица, общ. Айтос

Инсталирана мощност: 400 Wp

Параметри:

* модули - 2 броя Sanyo HIP-200NHE1, всеки с мощност 200 W;
* вид стойки - стационарна система с наклон на модулите под ъгъл 36 градуса;
* марка и модел инвертори - StecaGrid Connect 500.

назад

Проекти за продажба

Продаваме 4 MWp фотоволтаичен проект с пълен комплект документи и прилежащи терени.

За инвеститори

Каним инвеститори да участват в изграждането на ветро- и соларни паркове.