Собствен фотоволтаичен парк - с. Тополица, общ. Айтос

Проектирана номинална мощност: 4000 kWp (4 MWp)

Предвидено начало на периода на реализация: 2013 г.

назад

Проекти за продажба

Продаваме 4 MWp фотоволтаичен проект с пълен комплект документи и прилежащи терени.

За инвеститори

Каним инвеститори да участват в изграждането на ветро- и соларни паркове.