Собствен пилотен проект №1 - с. Тополица, общ. Айтос

Инсталирана мощност: 4,8 kWp

Параметри:

* модули - 24 броя Sanyo HIP-200NHE1, всеки с мощност 200 W;
* вид и марка стойки - слънцеследяща система Lorentz EtaTrack 1500;
* марка и модел инвертори - Fronius IG 60.

назад

Проекти за продажба

Продаваме 4 MWp фотоволтаичен проект с пълен комплект документи и прилежащи терени.

За инвеститори

Каним инвеститори да участват в изграждането на ветро- и соларни паркове.