Собствен парк от ветрогенератори - с. Тополица, общ. Айтос

Инсталирана мощност: общо 725 kW

Параметри:

* 2 броя марка Micon M530, 250 kW, туболарни стоманени кули h=30 m. и ротор с диаметър 27 m.
* 1 брой марка Micon M700, 225 kW, туболарна стоманена кула h=35 m. и ротор с диаметър 30 m.

назад

Проекти за продажба

Продаваме 4 MWp фотоволтаичен проект с пълен комплект документи и прилежащи терени.

За инвеститори

Каним инвеститори да участват в изграждането на ветро- и соларни паркове.