Проект - с. Българово, общ. Бургас

Инсталирана мощност: общо 600 kW

Параметри:

* 2 броя марка Enercon E33, всеки с мощност 300 kW, железо-решетъчна кула h=30 m. и ротор c диаметър 30 m.

назад

Проекти за продажба

Продаваме 4 MWp фотоволтаичен проект с пълен комплект документи и прилежащи терени.

За инвеститори

Каним инвеститори да участват в изграждането на ветро- и соларни паркове.