"Елпром Енерджи" ЕООД - опит, коректност, професионализъм

Инженерингово-консултантска компания "Елпром Енерджи" ЕООД е нормативно учредена през 2004 г. и е специализирана в проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на ветроенергийни и фотоволтаични системи.

От самото начало на функциониране на компанията мениджърският екип се стреми към диверсификация на кръга от извършвани дейности и области на опериране, вследствие на което наред с обслужването на клиенти започва процес на закупуване на подходящи терени и подготовка изпълнението на мащабни промишлени проекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

В рамките на "Елпром Енерджи" ЕООД са привлечени квалифицирани и амбициозни инженерни специалисти, както и професионалисти с експертен опит в други области, които със своята съвместна работа спомагат за коректното и висококачествено изпълнение на предлаганите от компанията услуги. Същевременно са подбрани стратегически партньори, отличаващи се с пазарен опит, финансова стабилност, технологическа иновативност и квалитетност на произвежданите продукти, благодарение на които се осигурява надеждност и креативност във функционирането на "Елпром Енерджи" ЕООД.

В своята дългогодишна дейност фирмата се е наложила като водещ партньор на пазара за производство на електроенергия, предлагайки:

* професионални решения в процеса на проектиране (консултиране по конкретни въпроси, изработване на проектна документация, технико-икономически анализ въз основа показанията на системи за мерене на вятъра);
* модерни подходи за управление на проекти и оценка на риска;
* висококачествено и съобразено с всички съвременни технологични стандарти изпълнение;
* системен мониторинг и комплексна грижа за нормалното функциониране на оборудването.

Висококачествените услуги на "Елпром Енерджи" ЕООД са използвани от редица клиенти, осъществили вече свои инвестиционни проекти и реализиращи стабилни положителни финансови резултати.

"Елпром Енерджи" ЕООД - Вашият надежден партньор!

Проекти за продажба

Продаваме 4 MWp фотоволтаичен проект с пълен комплект документи и прилежащи терени.

За инвеститори

Каним инвеститори да участват в изграждането на ветро- и соларни паркове.